PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU, KTÓRE OTRZYMUJESZ KUPUJĄC IMPREZĘ INFOSKI.PL

 

Uczestnicy imprez Infoski.pl są ubezpieczeni w firmie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie 00-867, ul. Chłodna 51, na podstawie Umowy Generalnej nr 105534. Uczestników obowiązują Ogólne warunki ubezpieczenia podróży indywidualnych Kontynenty Multitravel indeks MLT18/2021/03/09, z wyłączeniem ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania. Do warunków ubezpieczenia zostaje dodany dodatkowy punkt nr 14, 15 i 16 w §5 na str. 11.
 

Pakiet ubezpieczeniowy zawiera między innymi:

Ubezpieczenie MULTITRAVEL wariant Basic – przedmiot ubezpieczenia

SUMY UBEZPIECZENIA EUROPA

KL wraz z assistance

100 000 EUR

Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10% sumy ubezpieczenia KL

10 000 EUR

Koszty poszukiwań i ratownictwa

6 000 EUR

NNW ( następstwa nieszczęśliwych wypadków)

4 000 EUR

NWS ( śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW)

4 000 EUR

BP ( bagaż podróżny)

400 EUR

Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego

200EUR

Ubezpieczenie opóźnienia lotu

200 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody osobowe

50 000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe

5 000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe

10 000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody rzeczowe

1 000 EUR

Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku

150 EUR

Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej

3 500 EUR

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

500 EUR

Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski

250 EUR

Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych

20 EUR

Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego

20 EUR na każdy

dzień dla 1 osoby

Pełne informacje odnośnie ubezpieczenia zawierają w.w. warunki ubezpieczenia.

Informujemy o dodatkowej możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową również okresu dojazdu własnego na imprezę turystyczną, tj. dzień przed rozpoczęciem pobytu i dzień po zakończeniu pobytu.

 

Opcje dodatkowo płatne:

Ubezpieczenia sportów wysokiego ryzyka tj. uprawianie narciarstwa lub snowboardu poza trasami zjazdowymi do tego wyznaczonymi, jazda skuterami śnieżnymi. Dopłata za ochronę ubezpieczeniową w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (SWR) w wysokości +100%.

Podwyższenie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 100% sumy ubezpieczenia tj. 100 000 EUR. Dopłata w wysokości +100%. 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA

KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY LUB JEJ PRZERWANIA

 

Opcje dodatkowo płatne:

Organizator zaleca zawarcie przez Zamawiającego umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Zamawiający lub Uczestnicy wyjazdu mogą zawrzeć tego rodzaju ubezpieczenie indywidualnie w dowolnie wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym lub za pośrednictwem Organizatora. Organizator oferuje ubezpieczenie firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie 00-867, ul. Chłodna 51, na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia rezygnacji z podróży indeks 19630421U. Ubezpieczenie może być zawarte w dowolnym terminie od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej pod warunkiem, że pomiędzy dniem zawarcia umowy ubezpieczenia a dniem rozpoczęcia podróży jest więcej niż 40 dni. W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 40 dni, umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji można zawrzeć jedynie w dniu wykupienia imprezy turystycznej albo w dniu wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu umowy związanej z podróżą, w zależności od tego, który z tych dni przypada wcześniej. Jednakże w żadnym wypadku umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni przed datą planowanego wyjazdu.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Cena powyższego ubezpieczenia to 3% ceny imprezy, za rozszerzoną ochronę ubezpieczeniową o ryzyko następstw chorób przewlekłych składka ulega podwyższeniu o 100%.

 

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA I LIKWIDACJI SZKÓD UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU:

 

1. Jeśli ubezpieczony zachorował lub uległ nieszczęśliwemu wypadkowi aby uzyskać bezgotówkową

opiekę medyczną powinien skontaktować się niezwłocznie z Centrum Alarmowym:

 

Dla osób wyjeżdżających przed 01.02.2023

INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A.

tel. + 48 (22) 575 90 80, fax: + 48 ( 22) 575 90 82.

Zgłaszanie szkód przez sms +48 661 000 017

 

Dla osób wyjeżdżających po 01.02.2023

ISON Care Sp. z o. o.,

Tel.+48 22 599 91 85

Zgłaszanie szkód przez sms +48 661 001 601

Centrum Alarmowe jest do Dyspozycji 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę a obsługa w języku polskim.

 

2. W przypadku gdy Ubezpieczony sam pokryje koszty leczenia za granicą, powinien uzyskać

dokumentację medyczną i zachować faktury i rachunki za udzielona pomoc i zakup lekarstw a

następnie wciągu 7 dni od powrotu do Polski wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia szkody

dostępny na stronie www.uniqa.pl w zakładce turystyka i podróż/ dokumenty i formularze, przesłać

pod adres:

Dla osób wyjeżdżających przed 01.02.2023

INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A.

ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa

lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dla osób wyjeżdżających po 01.02.2023

ISON Care Sp. z o. o.

ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA SZKODY Z BAGAŻU PODRÓŻNEGO, SPRZĘTU SPORTOWEGO lub

OC, UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY:

Ubezpieczony zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszenia szkody dostępny na stronie www.uniqa.pl w

zakładce turystyka i podroż/dokumenty i formularze i wraz z wymaganymi w formularzu dokumentami

przesłać do:

 

Dla osób wyjeżdżających przed 01.02.2023

INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A.

Ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa

lub na adres mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dla osób wyjeżdżających po 01.02.2023

ISON Care Sp. z o. o.

ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Po każdym zgłoszeniu szkody na podany powyżej adres otrzymają Państwo potwierdzenie na

Państwa adres mailowy lub sms na podany nr telefonu z następującymi informacjami : nr szkody,

nr telefonem do kontaktu w przypadku pytań. Maksymalny czas likwidacji szkody trwa 30 dni.

 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia:

 

 

Formularze zgłoszenia szkody:

 


Zapisz się na Newsletter InfoSki.pl

Informacje, promocje i last minute w Twojej skrzynce!

Zamów także drukowany katalog InfoSki

Polityka prywatności.