PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU, KTÓRE OTRZYMUJESZ KUPUJĄC IMPREZĘ INFOSKI.PL

 

Uczestnicy imprez Infoski.pl są ubezpieczeni w firmie:
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. na podstawie umowy generalnej ubezpieczenia o nr 524704 z dnia 01.08.2023 Uczestników obowiązują Ogólne warunkami ubezpieczenia Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą Nr 42/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 r.

narty signal 

Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczne Podróże zawiera:

Ubezpieczenie wariant SUPER rozszerzony o ryzyko związane z uprawianiem sportów zimowych
– przedmiot ubezpieczenia
SUMY UBEZPIECZENIA
EUROPA
KL wraz z assistance w tym Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych 100 000 EUR
Koszty poszukiwań i ratownictwa 10 000 EUR
Opóźnienie/odwołanie lotu 250 EUR
Opóźnienie bagażu (niezbędne wydatki) 250 EUR
Karnet na wyciąg narciarski 300 EUR
Zamknięcia narciarskich tras zjazdowych 20 EUR za każdy dzień
maks. 5 dni
Wypożyczenia sprzętu sportowego 20 EUR na każdy dzień
maks. 10 dni
NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) 15 000 PLN
NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW) 15 000 PLN
BP (bagaż podróżny, utrata lub uszkodzenie) 2 000 PLN
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym)
W tym na OC (odpowiedzialność cywilna sportowa)
– szkody osobowe 50% sumy ubezpieczenia tj. 50 000 EUR
– szkody rzeczowe 25% sumy ubezpieczenia tj. 25 000 EUR
100 000 EUR

Pełne informacje odnośnie ubezpieczenia zawierają w/w warunki ubezpieczenia.

 

Opcje dodatkowo płatne:

- Ubezpieczenie kwarantanny/izolacji – dodatkowa ochrona Ubezpieczonego który przebywając za granicą został objęty obowiązkową kwarantanną lub izolacją (udokumentowane koszty pobytu w izolatorium, przedłużenia pobytu, transportu do kraju zamieszkania). Dopłata w wysokości 30,00 PLN od osoby za 8 dni

- Podwyższenie sumy ubezpieczenia Kosztów Leczenia (KL) do wysokości 250 000 EUR. Dopłata w wysokości 60,00 PLN od osoby za 8 dni.

- Ochronę ubezpieczeniowa w związki z uprawianiem sportów ekstremalnych, sporty ekstremalne m.in.: freeskiing – narciarstwo poza trasami, heli-skiing/boarding, skitouring poza trasami, skoki akrobatyczne na nartach, sporty, gdzie wykorzystuje się pojazdy do jeżdżenia na śniegu lub lodzie (pełen wykaz sportów w warunkach ubezpieczenia). Dopłata za w wysokości 150,00 PLN od osoby za 8 dni.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA

KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY LUB JEJ PRZERWANIA

 

Opcje dodatkowo płatne:

Organizator zaleca zawarcie przez Zamawiającego umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej oraz kosztów przerwania imprezy turystycznej. Zamawiający lub Uczestnicy wyjazdu mogą zawrzeć tego rodzaju ubezpieczenie indywidualnie w dowolnie wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym lub za pośrednictwem Organizatora.
Organizator oferuje ubezpieczenie firmy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonych uchwałą nr 48/Z/2018 z dnia 30.08.2018r. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją z podróży przed jej rozpoczęciem, lub niewykorzystane świadczenia podróżne Ubezpieczonego związane z koniecznością przerwania imprezy turystycznej i wcześniejszego z niej powrotu - wersja 100%.
Cena ubezpieczenia to 4% ceny imprezy. Za rozszerzoną ochronę ubezpieczeniową o ryzyko następstw chorób przewlekłych cena ubezpieczenia wynosi 6% ceny imprezy. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Zamawiający i Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Ubezpieczenie to nie obejmuje rezygnacji z wyjazdu w przypadku zachorowania na Covid-19 i kwarantanny - opcja ta jest dodatkowo płatna, zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zawarcie umowy ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej firmy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może nastąpić tylko w terminie:
a) gdy do rozpoczęcia podróży jest co najmniej 30 dni – w ciągu 7 dni (licząc od dnia następnego) od daty zawarcia umowy podróży - dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż,
b) gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni – w dniu zawarcia umowy podróży - dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż.

Zgłaszanie szkód instrukcja (PDF)

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku należy kontaktować się z Centralą Alarmową
czynną 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku:
tel. +48 (22) 864 55 26, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie po powrocie do Kraju Zamieszkania zgłosić roszczenie do SIGNAL IDUNA zawierające odpowiednio wypełniony formularz zgłoszenia szkody oraz dokumenty potwierdzające zasadność zgłaszanych roszczeń.Szczegółowe warunki ubezpieczenia:

 

 

Formularze zgłoszenia szkody:

 


Zapisz się na Newsletter InfoSki.pl

Informacje, promocje i last minute w Twojej skrzynce!

Zamów także drukowany katalog InfoSki

Polityka prywatności.