PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU, KTÓRE OTRZYMUJESZ KUPUJĄC IMPREZĘ INFOSKI.PL

Uczestnicy imprez Infoski.pl są ubezpieczeni w firmie AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., z siedzibą w Warszawie 00-867, ul. Chłodna 51, na podstawie Umowy Generalnej nr 105534. Uczestników obowiązują Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty Multitravel indeks MLT/18/08/30, zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/30/08/2018 z dnia 30.08.2018 z wyłączeniem tabeli uszczerbków nr 2 oraz wyłączeniem ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania oraz kosztów rezygnacji z biletu lotniczego lub rezerwacji noclegu.

Pakiet ubezpieczeniowy zawiera między innymi:

Ubezpieczenie MULTITRAVEL wariant Basic – przedmiot ubezpieczenia SUMY UBEZPIECZENIA EUROPA
KL wraz z assistance 100 000 EUR
Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10% sumy ubezpieczenia KL 10 000 EUR
Koszty poszukiwań i ratownictwa 6 000 EUR
NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) 4 000 EUR
NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW) 4 000 EUR
BP (bagaż podróżny) 400 EUR
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego 200 EUR
Ubezpieczenie opóźnienia lotu 200 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody osobowe 50 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe 5 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe 10 000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody rzeczowe 1 000 EUR
Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku 150 EUR
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej 3 500 EUR
Ubezpieczenie sprzętu sportowego 500 EUR
Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski 250 EUR
Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych 20 EUR
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego 20 EUR
na każdy dzień dla 1 osoby

Pełne informacje odnośnie ubezpieczenia zawierają w./w. warunki ubezpieczenia.

Informujemy o dodatkowej możliwości objęcia Ochroną Ubezpieczeniową również okresu dojazdu własnego na Imprezę Turystyczną, tj. dzień przed rozpoczęciem pobytu i dzień po zakończeniu pobytu.

Opcje dodatkowo płatne:

Ubezpieczenia sportów wysokiego ryzyka tj. uprawianie narciarstwa lub snowboardu poza trasami zjazdowymi do tego wyznaczonymi, jazda skuterami śnieżnymi. Dopłata za ochronę ubezpieczeniową w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (SWR) w wysokości 36 PLN od osoby za 8 dni.

Podwyższenie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 100% sumy ubezpieczenia tj. 100 000 EUR. Dopłata w wysokości 45 PLN od osoby za 8 dni


PODSTAWOWE INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY LUB JEJ PRZERWANIA

Opcje dodatkowo płatne:

Organizator zaleca zawarcie przez Zamawiającego umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Zamawiający lub Uczestnicy wyjazdu mogą zawrzeć tego rodzaju ubezpieczenie indywidualnie w dowolnie wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym lub za pośrednictwem Organizatora. Organizator oferuje ubezpieczenie firmy AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., z siedzibą w Warszawie 00-867, ul. Chłodna 51, na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia rezygnacji z podróży indeks RG/19/12/05.” Ubezpieczenie może być zawarte w dowolnym terminie od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej pod warunkiem, że pomiędzy dniem zawarcia umowy ubezpieczenia a dniem rozpoczęcia podróży jest więcej niż 40 dni. W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 40 dni, umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji można zawrzeć jedynie w dniu wykupienia imprezy turystycznej. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 

Cena powyższego ubezpieczenia to 3% ceny imprezy, za rozszerzoną ochronę ubezpieczeniową o ryzyko następstw chorób przewlekłych składka ulega podwyższeniu o 100%.

 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia:

 

 

Formularze zgłoszenia szkody:

 


Zapisz się na Newsletter InfoSki.pl

Informacje, promocje i last minute w Twojej skrzynce!

Zamów także drukowany katalog InfoSki

Polityka prywatności.